-Project "Pesten "-

Pooh-klas en Nijntjesklas


Ontspanningsoefeningen op muziek tijdens het project "Pesten".

Ook de Nijntjesklas doet mee! We zijn allen vrienden en spelen samen.

Tijdens het project "Pesten" ligt de nadruk op het samen spelen, zowel in de zaal als op de speelplaats. Hier doen we leuke rondedansjes en spelletjes.

We rekken ons helemaal uit tijdens de relaxatie.

We bewegen erop los samen met de Nijntjesklas.

We drukken onze hand af. De leerlingen helpen ons, lief hé.

We duimen voor vrede! We zetten onze duimafdruk met de hulp van de leerlingen van het 6e leerjaar op de affiche.

Waw, zo maken we allemaal een paar handen en een paar voeten. Dit is een soort Twisterspel om mee in de klas en de speelzaal te spelen.

We kleuren een vriendschapskaartje om aan een vriendje uit de klas te geven.