-Bezoek aan het St.-Catharinacollege-

6e leerjaar