-Chrysantenverkoop-


Met de opbrengst van de chrysantenverkoop van de kleuters en leerlingen zal iets aangekocht worden van het Ludo speelgoed. Ziehier de 3 mogelijkheden waaruit de kleuters, 1e en 2e leerjaar konden kiezen. Dit is door alle kinderen gekozen (de meeste stemmen). Met de opbrengst van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar wordt er speelgoed voor de speelwinkel gekocht.