-INSCHRIJVINGEN-

Wanneer?

Iedere schooldag

of na telefonische afspraak met de directeur op het nummer 054 412643 

Wat meebrengen?

  Een officiëel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas of ... )

  SIS- kaart.

-2,5 jaar!

 

SCHOOLJAAR 2017 - 2018

geboren voor

instapdatum

kijkvoormiddag
van 8u30 tot 11u.

2 maart 2015

1 september 2017

11 mei 2017

7 mei 2015

6 november 2017

21 september 2017

9 juli 2015

8 januari 2018

19 oktober 2017

2 augustus 2015
1 februari 2018
16 november 2017

20 augustus 2015

19 februari 2018

7 december 2017

17 oktober 2015

16 april 2018

18 januari 2018

15 november 2015

14 mei 2018

1 maart 2018

2 maart 2016

1 september 2018

24 mei 2018

Basisschool Hunnegem

Gasthuisstraat 98

9500 Geraardsbergen

 

  Wanneer inschrijven?


Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maand oud zijn.

  Wanneer naar school?  
Kleuters jonger dan 3 jaar worden slechts toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, dit is:  
- de eerste schooldag na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, de eerste schooldag van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na Hemelvaart

-6 jaar!

  In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.  
Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.