-INSCHRIJVINGEN-

Wanneer?

Iedere schooldag

of na telefonische afspraak met de directeur op het nummer 054 412643 

Wat meebrengen?

  Een officiëel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas of ... )

  SIS- kaart.

-2,5 jaar!

 

SCHOOLJAAR 2019 - 2020

geboren voor

instapdatum

kijkvoormiddag
van 8u30 tot 11u.

2 maart 2017

2 september 2019

6 mei 2019

4 mei 2017

4 november 2019

19 september 2019

6 juli 2017

6 januari 2020

17 oktober 2019

3 augustus 2017
3 februari 2020
14 november 2019

2 september 2017

2 maart 2020

12 december 2019

20 oktober 2017

20 april 2020

16 januari 2020

25 november 2017

25 mei 2020

12 maart 2020

1 maart 2018

1 september 2020

14 mei 2020

Basisschool Hunnegem

Gasthuisstraat 98

9500 Geraardsbergen

 

  Wanneer inschrijven?


Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maand oud zijn.

  Wanneer naar school?  
Kleuters jonger dan 3 jaar worden slechts toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, dit is:  
- de eerste schooldag na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, de eerste schooldag van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na Hemelvaart

-6 jaar!

  In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.  
Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.