-INSCHRIJVINGEN-

Wanneer?

Iedere schooldag

of na telefonische afspraak met de directeur op het nummer 054 412643 

Wat meebrengen?

  Een officiëel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas of ... )

  SIS- kaart.

-2,5 jaar!

 

SCHOOLJAAR 2018 - 2019

geboren voor

instapdatum

kijkvoormiddag
van 8u30 tot 11u.

3 maart 2016

1 september 2018

24 mei 2018

5 mei 2016

5 november 2018

20 september 2018

7 juli 2016

7 januari 2019

18 oktober 2018

1 augustus 2016
1 februari 2019
15 november 2018

11 september 2016

11 maart 2019

13 december 2018

23 oktober 2016

23 april 2019

17 januari 2019

3 december 2016

3 juni 2019

21 februari 2019

1 maart 2017

1 september 2019

6 mei 2019

Basisschool Hunnegem

Gasthuisstraat 98

9500 Geraardsbergen

 

  Wanneer inschrijven?


Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maand oud zijn.

  Wanneer naar school?  
Kleuters jonger dan 3 jaar worden slechts toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, dit is:  
- de eerste schooldag na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, de eerste schooldag van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na Hemelvaart

-6 jaar!

  In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.  
Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.