-INSCHRIJVINGEN-

Wanneer?

Iedere schooldag

of na telefonische afspraak met de directeur op het nummer 054 412643 

Wat meebrengen?

  Een officiëel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas of ... )

  SIS- kaart.

-2,5 jaar!

 

SCHOOLJAAR 2021 - 2022

geboren voor

instapdatum

kijkvoormiddag
van 8u30 tot 11u.

1 maart 2019

1 september 2021

20 mei 2021

8 mei 2019

8 november 2021

23 september 2021

10 juli 2019

10 januari 2022

14 oktober 2021

1 augustus 2019
1 februari 2022
18 november 2021

7 september 2019

7 maart 2022

16 december 2021

19 oktober 2019

19 april 2022

20 januari 2022

30 november 2019

30 mei 2022

17 maart 2022

1 maart 2020

1 september 2022

19 mei 2022

Basisschool Hunnegem

Gasthuisstraat 98

9500 Geraardsbergen

 

  Wanneer inschrijven?


Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maand oud zijn.

  Wanneer naar school?  
Kleuters jonger dan 3 jaar worden slechts toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, dit is:  
- de eerste schooldag na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, de eerste schooldag van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na Hemelvaart

-6 jaar!

  In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.  
Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.